Wilma

Finn

Sagnlandets Goyt Valley of Finn

Ejer: Rita Kökeny

Sagnlandets Redmires of Finn

Ejer: Kim Christensen

Sagnlandets Ladybower of Finn

Ejer: Morten Mousten

Sagnlandets Macclesfield of Finn

Ejer: Jane Trolle & Tom Hansen

Sagnlandets Ridgegate of Finn

Ejer: Susanne & Tom Andersen